Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Celková cena:
0,00
Počet položek:
0

Interglukan®

Historie  firmy...

Na počátku podzimu roku 2007 se několik odborníků na alternativní způsoby léčení a harmonizaci rozhodlo, že spolu budou velice úzce spolupracovat. Společnou platformou oné symbiózy se stalo pravidelné vzájemné předávání zkušeností vyplývajících z několikaleté činnosti s klienty v harmonizačních poradnách.

Z tohoto ve všech směrech přínosného dění se zrodila idea založit společnou firmu, prostřednictvím které by bylo možné realizovat plány a záměry, které z této spolupráce přirozeně vyplývaly. Naplněním této myšlenky a přirozeným následným krokem vývoje bylo založení společnosti – sdružení fyzických osob s názvem Interglukan.

Jako stěžejní v období vzniku sdružení se společníci shodli na prvořadém úkolu, kterým bylo zahájení vlastní výroby imunostimulačních přípravků na bázi beta glukanu z hlívy ústřičné. Vycházejíc z několikaletých výzkumů a studií zkoumajících léčebný účinek samotné hlívy ústřičné, a především beta-1,3-D glukanu který hlíva obsahuje, následovaly výzkumy zaměřené na hledání a objevování možností aktivnější podpůrné a zároveň k organismu šetrné léčby u klientů na cestě k zlepšení zdraví, studií spojených s novým způsobem získávání beta-1,3-D glukanu z hlívy ústřičné a souběžně i výzkumů spojených s výrobou a testováním účinků nových přípravků.

Počátkem roku 2008 byly výsledky výzkumů uceleny a vyhodnoceny a společnost Interglukan mohla začátkem léta téhož roku zahájit výrobu imunostimulačních přípravků z hlívy ústřičné vlastní technologií. Vznikla tak kompletní pilotní řada glukanových přípravků schválených a posouzených SZÚ v Hradci Králové. Zároveň jsme mohli být potěšeni prvními velice příznivými ohlasy na jejich pozitivní účinky nejen z řad našich dlouholetých spolupracovníků, příznivců přírodních léčivých produktů a obchodních partnerů, ale především z řad klientů v poradnách na několika místech České republiky i ze zahraničí.

Po třech letech společného fungování došlo ke změnám ve společnosti a oba stávající společníci se dohodli na individuálním působení.

Při každodenní práci s klienty vycházím z bohatých zkušeností blahodárného účinku pravidelného užívání přírodních přípravků z hlívy ústřičné na lidský organismus. Při výrobě glukanových přípravků Interglukan® ctím a respektuji původní tradiční receptury schválené a posouzené SZÚ v Hradci Králové.

V poradenské činnosti používám IRISDIAGNOSTIKU jako jednu z nejpřesnějších a osvědčených alternativních metod k diagnostikování disharmonií a určení jejich příčin, pro její přesnost, spolehlivost, bezkontaktnost a šetrnost. Následným doporučením úpravy stravovacího a pitného režimu spolu s cíleným posílením imunitního systému glukanovými přípravky z hlívy ústřičné dochází postupně k harmonizaci činnosti jednotlivých orgánů a tím k trvalému zlepšení zdravotního stavu.

Ve své praxi aplikuji znalosti získávané celoživotním studiem klasických i alternativních oborů vztahujících se k člověku jako jedinci, kde zásadní otázkou spokojeného života se jeví stav lidské mysli, který se přímo odráží ve stavu jeho zdraví a je obrazem vztahu k sobě samému, k planetě, Vesmíru... Každého člověka vnímám jako ucelený komplex fyzických, psychických, energetických a duševních komponent s nenapodobitelnou originalitou každému jedinci danou. 

Využívám znalostí, schopností a dovedností z oborů anatomie, biologie, biomechanika, fyziologie, pedagogika, psychologie, psychoterapie, kineziologie, irisdiagnostika, psychoanalýza, psychotronika, bioenergie, žurnalistika, filosofie, geografie, demografie, geologie, geomorfologie, mykoterapie a jiné. 

K základní surovině pro výrobu glukanových přípravků, k hlívě ústřičné, přistupuji pro její neobyčejné vlastnosti s velkou úctou. O jejím významu, účinku na lidský organismus a vlivu na zdraví člověka se získané poznatky snažím přiblížit široké veřejnosti prostřednictvím přednášek, besed, odborných prezentací, publikační činnosti, těchto internetových stránek a internetového obchodu nejen v České republice, ale také v zahraničí.

 

Vážení klienti, přátelé a příznivci,  
vážím si velice vzájemné spolupráce mezi námi, bez které by nebylo možné poznání velikosti lidského ducha a vnitřní síly člověka, která ve správný čas v člověku objevená dokáže vést nemocného k uzdravení a zdravého k spokojenému životu plně prožívanému.

Těším se na setkávání s Vámi na společných akcích, v poradnách a přeji Vám pevné zdraví s glukanovými přípravky Interglukan®.

                                                   

                                                                                                    Mgr. Ladislava Štěpánková

 Pokud potřebujete poradit nebo máte jakýkoliv dotaz, napište ...


Váš kontakt:

 

Kontakt:

Mgr. Ladislava Štěpánková
+420 774 317 676

www.beta-glukan.cz - Mgr. Ladislava Štěpánková | Telefon: +420 774 317 676 | Email:
Powered by Xperd - Rejstřík firem - OMEGAplus Chrudim - Login