Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Celková cena:
0,00
Počet položek:
0

Dokázal jsem to bez manipulace a sám

Kdo by měl seriózní zájem o poznání svého zdravotního stavu, může prostřednictvím těchto webových stránek požádat o vypracování osobní Zprávy o zdravotním stavu. Postupně se dozví, jaký je genetický typ, která strava mu škodí anebo prospívá a které glukanové přípravky a podle jakého klíče by měl užívat.

UPOZORNĚNÍ:
Je zbytečné hledat „řešení" pouze jednoho problému, například hubnutí, únava, cukrovka, cholesterol apod. Vše je třeba chápat v širších souvislostech a každý musí začít od řešení příčin.

PLATÍ: 
V lidském organismu neexistuje jedna osamocená nemoc, proto ji není možné řešit odděleně od ostatních průvodních disharmonií, ze kterých i ta nejméně citelná může být v dynamice zdravotního stavu nejvíce zákeřná.

Zpráva o zdravotním stavu je v určitém pojetí širších souvislostí „nedokonalá", protože hodnotí jenom důsledky, aby byly lidem lépe pochopitelné a srozumitelné.

Jinak řečeno, je nutné číst informace i mezi řádky.

Specifikace nemocí, které používá současná medicína, jsou jenom jednou součástí souvislostí, ve kterých je chápán prostřednictvím psychoanalýzy celkový stav lidského organismu.

I když se dáte jako člověk do „pořádku" a budete skutečně dodržovat vše podle psychotroniky, nezapomeňte, že vaše okolí – rodina anebo spolupracovníci jsou také nemocní a plní negativních energií. Tyto skutečnosti budete pociťovat dnes a denně na svém organismu a proto se, když to bude možné, vyhýbejte častému kontaktu s každou možnou „negativitou".

Bylo by ideální, kdybyste se pro ně stali přirozeným vzorem jak cestu ke zdraví najít, abyste si vzájemně s nimi přinášeli jenom pohodu, radost a pozitivní energie.

Hledejte společně lidskou dokonalost ve svém nitru – tam je i cesta k celoživotní harmonii.

Všem klientům poradny s vyhodnocením jejich zdravotního stavu poskytuji i některé obecné informace jako dodatek k informacím ryze osobním.

Každý pohled do zrcadla člověka nepotěší. Ale když uděláme drobné úpravy zevnějšku, usmějeme se a vnitřně se pozitivně naladíme, není proč se na sebe zlobit. Alfa a beta glukany dokázaly „postavit" na nohy každý imunitní systém – nejlepšího lékaře v lidském organismu a když se k tomu připočte změna stravy, vítězství pevného zdraví je na dosah.

Cílem osobní Zprávy o zdravotním stavu není popisovat projevy Vašich potíží a nebo diagnózy lékařů, kteří se snaží řešit jenom důsledky. Ale pomocí psychoanalýzy objevit a objasnit příčiny Vašich disharmonií – nemocí, které jsou pro Vás i pro medicínu ve většině případů skryté a často vůbec neobjevené. Teprve odhalením příčin Vašich potíží je možné navrhnout odpovídající možné řešení.

Proto mě „oslovujete", aby bylo nalezeno to, co jste Vy a nebo někdo jiný zatím nenašel, nebo ke všeobecné spokojenosti nevyřešil.

Uvedené souvislosti, rizikové problémy a příčiny jsou bezpochyby zdrojem Vašich potíží a je teď na Vás komu a nebo čemu uvěříte a jak je budete řešit.

www.beta-glukan.cz - Mgr. Ladislava Štěpánková | Telefon: +420 733 652 654 | Email:
Powered by Xperd - Rejstřík firem - OMEGAplus Chrudim - Login