Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Celková cena:
0,00
Počet položek:
0

Některé souvislosti z hodnocení 
zdravotního stavu

Z výzkumu ženských i mužských specifik v sledování zdravotního stavu klientů poradny, jakož i opakujících se podobných symptomů a charakteristik, vyplývá jednoznačně závěr, že lidské tělo je rok od roku ve větších disharmoniích.

Žádný člověk, který přišel s žádostí o pomoc, nebyl skutečně zdravý. Minimálně dvě třetiny z nich měli „nemoci zhoubné" a nebo „chronické" již v pokročilém stádiu.

Zajímavé je zjištění, že více než polovina klientů si žádnou vážnou disharmonii nepřipouští. Přišli s tzv. „lehkým onemocněním" a odcházeli s „rancem" problémů, zpravidla když si pak uvědomili souvislosti svých symptomů a možné příčiny. A mnozí z nich přišli podle sebe s vážným problémem a přitom to byl jenom důsledek nebo signál skrytých disharmonií, které si „živili"  léky, nevhodným stravováním anebo přetěžováním.

Zjišťování skrytých problémů a možných příčin je kvůli informaci a především prevenci, aby si člověk uvědomil svůj skutečný zdravotní stav a především svůj podíl na tomto stavu, protože zdraví jako takové je veskrze dynamická záležitost.

Důležité pro klienty poradny je a zůstane, že podle psychoanalýzy víme, jak se mohou ze všech svých problémů dostat, ale musejí sami chtít. Z hodnocení zdravotního stavu klientů je možné pozorovat, že mnohé projevy, situace a kombinace disharmonií se u naprosté většiny opakují. To je známkou toho, že hodně lidí trpí, nebo bohužel bude trpět (je to jenom otázkou času) podobnými disharmoniemi.

Se zájmem sleduji výskyt stejných a nebo podobných disharmonií – nemocí klientů podle lokalit, zaměstnání či genetických typů, ale i podle dalších ukazatelů.

Co je to genetický typ?

Velice stručně řečeno, je to rozdělení klientů podle „prostředí" v žaludku. Kyselý typ je genetický typ „B" a má nejméně enzymů – tedy druhů enzymů. Obyčejně má jeden nebo dva druhy endogenních v těle zrozených enzymů (dospělý muž by jich měl mít 50 a dospělá žena 30 druhů). Určité období 2-3 měsíce by měl člověk genetického typu „B" omezit např. sladká a kyselá jídla, aby se mohla obnovit tvorba enzymů potřebných pro trávení.

Genetický typ „A" má v žaludku prostředí zásadité, má v průměru dva až pět druhů enzymů a měl by se vyhýbat potravě zásadité, zejména slaným potravinám, také alkoholu.

Genetický typ „AB" je typ rovnovážný, má daleko širší výběr v potravinách a do tohoto typu by se měl dostat každý člověk.

Tato maximálně stručná informace respektování genetického typu v oblasti stravování by se mohla stát i nedůležitou, kdyby člověk ovládal psychotroniku, tedy kdyby pomocí energií od svého nitra uměl najít pro sebe nebo pro své blízké přesné kombinace, množství, kvalitu a výběr stravy vůbec. Respektováním svého organismu by tedy mohl dosáhnout přirozené harmonie i v prostředí žaludku, jakož i v celém trávicím traktu, dodržováním biohodin a přirozené obnovy tvorby endogenních enzymů.

Ale ani dělení na genetické typy, ani užívání jakýchkoliv přípravků není rozhodující. Vše musíme brát v souvislostech. Když chceme člověku pomoci, musíme respektovat i jeho předchozí léčení, léky které užíval, místo kde žije, v jakém prostředí, s kým se stýká a jaké jiné negativní energetické skutečnosti jej ovlivňují. Protože to vše tvoří základ pro vznik rizikových problémů.

Co jsou to rizikové problémy?

Jsou to zhoubné nemoci ve stadiu 15 – 45 % svého dynamického vývoje, které se mohou projevit jak za měsíc, tak i za dvacet let. Záleží na tom, co se sebou člověk dělá, jak se o sebe vědomě stará, jak je schopen naslouchat svému nitru, které ho chce postupně vést k harmonii.

Jestliže člověk včas nepochopí šimrání, dloubání, píchání či bolest a nebo například rýmu jako signál, že se v jeho organismu něco nepříjemného děje, tak nastupuje upozornění většího „kalibru" – nemoc.

Většinou to jednou pochopí každý, ale obyčejně je již pozdě. Člověk se může k poznání dostat po kolenou a nebo na zlatém kočáru. Buď může vypadat v pětašedesáti na čtyřicet let a nebo ve čtyřiceti na pětašedesát.

Pro většinu lidí je nejvyšší čas začít chápat tyto souvislosti již dnes. Ale vše se musí uskutečňovat svobodně, vlastní vůlí a ne se nechat zmanipulovat.

Zdraví je skutečně záležitost dynamická. Proto není možné si myslet, že je totální konec, když člověku „najdou" lékaři rakovinu, ale není ani moudré žít v iluzi, že když ještě slušně „běhám", že ji nemohu mít.

Jak je vidět z většiny hodnocení zdravotních stavů vás klientů, nesmírně důležitou roli v lidském zdraví sehrává imunitní systém. V tomto období je to nejohroženější fenomén v těle člověka.

Jeden z největších nepřátel imunitního systému, ale i trávicího systému je intolerance na potraviny. Jíst často a hodně oblíbená jídla se nevyplácí, protože chuť je špatný rádce, tak jako i hlad. Běžný člověk jí o 65 % více jídla než jeho organismus potřebuje. To dokazuje nedostatečnost endogenních enzymů v lidském organismu, protože člověk množstvím jídla „supluje" nedostatek energie a na druhé straně tato skutečnost vytváří právě onu intoleranci. Je to začarovaný kruh.

Druhý vážný nepřítel člověka je přetechnizovaný svět – elektrosmog v jeho nejtěsnější blízkosti. Platíme krutou daň za všechny vymoženosti, zejména v oblasti elektrotechniky, protože oslabený organismus má i velice nízkou energetickou stabilitu, kterou dokáže ještě snížit používání mobilu, prosezené hodiny u televize či počítače, radiopřijímač na nočním stolku.

Ale pokud se člověk dokáže změnit a poznat sám sebe – své slabé stránky, vymítit své zlozvyky a jít ve svém stylu života podle svého nitra, dokáže zharmonizovat svou tělesnou i duševní schránku. Všechny negativní ovlivňovatele může pak „pustit" z hlavy. Protože jeho vědomá schopnost neškodit si, zejména nevhodnou stravou, zharmonizovat se se svým nitrem a svou myslí se stává zdrojem vysoké energetické rovnováhy, která mu zabezpečí dostatečný ochranný systém.

Malá rada nakonec

Klinické symptomy z hodnocení zdravotního stavu, které se vás týkají, si všechny vypište na papír, ztište se a zeptejte se svého nitra, kolik ještě podobných nebo souvisejících disharmonií „hostíte" ve svém organismu. První myšlenka je ta správná. Protože většina disharmonií je skrytá a čeká na vaše „povely" – každá chyba například ve stravování je povelem „pal!" – tedy nemoc – disharmonie začne bujet více. Každý správný postup ve stravování – výběr jídla, kombinace, úprava, množství, je „devitalizací" – tedy umrtvováním choroboplodných buněk. Totiž, nedostává se jim „živin", které jsou z nesprávných jídel. Když k tomu přidáme užívání glukanových imunostimulačních přípravků a energii kamenných systémů, žádná disharmonie – nemoc nemá šanci.

A opět v tomto „dramatu“ hraje hlavní roli člověk sám. Nenechává se léčit, ale sám se snaží uzdravit se. Pokud je to činnost vědomá a cílená, účinek je stoprocentní.

Já vám mohu jenom poradit,  jak je cesta ke zdraví všem přístupná. Kráčet krůček po krůčku s pocitem sebepoznávání musí již každý sám. Právě o to je to větší radost a cennější úspěch.

www.beta-glukan.cz - Mgr. Ladislava Štěpánková | Telefon: +420 774 317 676 | Email:
Powered by Xperd - Rejstřík firem - OMEGAplus Chrudim - Login