Celková cena:
0,00
Počet položek:
0

Glukany - nová řada přípravků
z hlívy ústřičné

Získávání beta 1,3 glukanu nemá ve světové farmacii velkou a dlouhodobou tradici. Před více než 20 lety se začaly zkoumat funkce beta 1,3 glukanů, které se získaly z buňkových stěn některých bakterií, kvasinek nebo hub. Výzkumy proběhly především ve dvou centrech, v USA a Japonsku s postupným rozšířením do dalších zemí. V USA se zaměřují na možnosti aplikace glukanu při zvyšování odolnosti organismu vůči infekčním nemocím a v Japonsku jako látky pro prevenci rakovinových onemocnění. V následných klinických aplikacích se ukázalo účinné působení beta 1,3 glukanu vůči různým nákazám, novotvarům a rakovinným indikacím a pro zvýšení odolnosti organismu vůči infekcím a virózám.

Zjistily se příznivé účinky glukanu při nemocích působících na funkci jater, ve zvyšování odolnosti organismu proti zánětlivým zvětšením lymfatických uzlin, při některých chřipkových virózách, při malárii a v jiných případech. Tyto rozmanité a širokospektrální účinky glukanu jsou vyvolány především jejich pozitivním působením na buňky organismu a jejich strukturu. Toto působení charakterizovalo více autorů: Di Luzio, Henekkin a Meister v roce 1977, Burgaleta 1978, Hoffman, Gillet, Golde a další. Po určitém zjednodušení působení beta 1,3 glukanu se může populárně charakterizovat jako zvýšení tvorby množství a účinnosti působení buněk (makrofágu), které požírají jiné, organismu škodlivé buňky (např. maligní nádorové buňky) a bakterie.

Mimo toho se glukan považuje za aktivátor malých částeček v buňkách, které se nazývají lyzozomy. Funkcí lyzozomu je odstraňovat cizorodý, pro buňky škodlivý materiál, který se při nákazách v buňkách objevuje. Jinak řečeno, glukan působí na likvidaci škodlivých buněk a látek v organismu, čímž zamezuje vzniku onemocnění a zvyšuje schopnost organismu přežít. Tyto procesy probíhají bez nepříznivých sekundárních vlivů na organismus.

INTERGLUKAN A -Z

DARY PŘÍRODY

V současném období nárůstu infekčních, nádorových a civilizačních chorob mají glukanové přípravky INTERGLUKAN významnou roli na poli prevence a v péči o zdraví. S tradicí již od roku 2008 přichází s nabídkou jedinečného produktu  s extraktem ze sušené hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) - zaměřeným na použití právě v oblasti prevence a podpory zdraví. Hlíva ústřičná obsahuje jeden z nejúčinnějších světově uznávaných imunostimulátorů - beta-1,3-D-glukan a další účinné a zdraví prospěšné látky jako aminokyseliny, mevinolin, vitamíny, proteiny, tuky, mastné kyseliny a steroly.

INTERGLUKAN B

- přírodní alkoholický extrakt ze sušené hlívy ústřičné o obsahu alkoholu 25% na bázi beta-glukanu

INTERGLUKAN B  je jedním z prvních výrobků celé řady "Dary přírody" využívajících imunostimulačních účinků beta-1,3-D glukanu. Jedná se o dieteticko-podpůrný přípravek, který dokáže výrazně ovlivnit nejen vaše zdraví, ale i průběh nepříjemných onemocnění.

Doporučené užívání:
1 kávová lžička 1x až 3x denně po dobu 1-2 měsíců.
Výrobek je posouzen SZÚ HK.

INTERGLUKAN A

- přírodní alkoholický extrakt ze sušené hlívy ústřičné a macerát léčivých bylin a koření o obsahu alkoholu 18% na bázi beta-glukanu


INTERGLUKAN A, tento jedinečný nápoj je dalším z výrobků obsahujících extrakt z hlívy ústřičné, která je známá svým mnohostranným příznivým působením na lidský organismus. Příznivé účinky této houby jsou dány jejím mimořádným složením, zejména obsahem beta-1,3-D glukanu, který je považován za jeden z nejúčinnějších imunostimulátorů, mimo beta-1,3-D glukanu obsahuje extrakt řadu zdraví prospěšných látek, jako jsou aminokyseliny, vitamíny, proteiny, mastné kyseliny, steroly, aj. Prokázány byly i účinky na zmírnění následků radioaktivního záření a vliv na snížení cholesterolu v krvi. Známy jsou účinky přírodního produktu INTERGLUKAN A proti stresům a depresivním stavům, do organismu vnáší pocit klidu a vyrovnanosti, což je v dnešní stresové době působení mimořádně blahodárné a příznivé.

Doporučuje se užívat 1 - 3 polévkové lžíce denně, větší množství neškodí. S přírodním elixírem INTERGLUKAN A  vykročte k pevnému zdraví.

INTERGLUKAN A  je preventivní a podpůrný doplněk zdravé výživy.

Pomáhá:

při posilování imunitního systému
při úpravách krevního tlaku
při blokaci rozbujnělého cholesterolu
při prevenci proti infekčním onemocněním
zejména při předcházení stresovým a depresivním stavům a při
navozování dobré nálady a celkové pohody
podporuje přirozenou mikroflóru žaludku a střev a tím i trávení
dezinfikuje dutinu ústní a dásně
příznivě působí na detoxikaci mandlí

Glukanové přípravky INTERGLUKAN obsahující přirozený extrakt z jedinečné, jedlé a léčivé houby, získaný šetrnými výrobními postupy bez chemických příměsí, jsou světovými unikáty mezi nepřeberným množstvím různých imunostimulátorů. Blahodárně působící v harmonii glukanů, vitamínů, minerálů (jmenujme např. vitamíny skupiny B; minerály: železo, hořčík, draslík, sodík, zinek, selen, chróm, měď, bór, jód; steroly: lovastatin a 18 esenciálních a neesenciálních kyselin potřebných pro organismus - to vše ve stopových množstvích). Dalšími látkami získanými macerací 18 druhů bylin a koření se INTERGLUKAN A  může považovat za vynikající "přírodní lék".

Tento špičkový český výrobek má prokazatelné účinky, které se projeví po střídmém užívání 2 až 3 balení, zejména při posilování imunitního systému a regeneraci jater. Tak tedy INTERGLUKAN A  právě proto, abychom systematicky a cílevědomě posilovali tělo i ducha, ale zejména abychom předcházeli mnohým civilizačním chorobám.

EXPERTNÍ ZPRÁVA


1. Biochemie účinné látky
Glukan je poly-beta-1,3-D-glukopyróza s vysokou molekulovou hmotností. Rozvětvený polymer b-1,3-D-glukanu je přírodní polysacharid, který se nachází v buněčných stěnách kvasinek a hub. Třídimenzionální struktura této molekuly je helix. Tato molekula je ve vodě málo rozpustná až téměř nerozpustná. Molekula CM-b-1,3-D-glukan je karboxymethyl-glukan, která se rozpouští ve vodě a má význam zejména pro lokální použití v kosmetických a dermatologických přípravcích.

2. Farmakologie účinné látky 2.1 Farmakologické vlastnosti. Existuje několik odlišných typů glukanů s různou mírou aktivity. Ovšem většina z nich je inertních a používá se jako prostá výživa či potravina. Nejaktivnější druh glukanu je b-1,3-D-glukan, který lze izolovat z buněčných stěn kvasinek a některých hub. Ve výzkumném středisku Harvardské Univerzity bylo zjištěno, že existují určité receptory na membránách makrofágů, které dovedou tyto glukany zachytit. Obvykle jde o receptory, které rozeznávají zhruba sedm sacharidových jednotek. Význam této interakce spočívá především v aktivaci makrofágů, které zajišťují nespecifickou imunitu. Tento receptor je tvořen proteinovým komplexem, který se pravděpodobně vyskytuje od počátku zrání těchto buněk v kostní dřeni i během jejich diferenciace. Zralé makrofágy se prakticky vyskytují ve všech tkáních včetně centrálního nervového systému. Dojde-li k setkání makrofágu s b-1,3-D-glukanem, molekula se naváže na makrofág prostřednictvím specifického receptoru a makrofág se aktivuje. Aktivace představuje následující děje:
- zvýšení fagocytární funkce makrofágu
- uvolňování primárních i sekundárních cytokinů (IL-, IL-2,IL-6,…)
- uvolňování kolonizačních stimulačních faktorů GM-CSF a interferonů
- aktivace buněk specifického imunitního systému: T a B buňky
Aktivované makrofágy se spolu s dalšími uvolněnými cytokiny podílí na nespecifické imunitě:
- fagocytární funkce má význam při eliminaci cizorodých látek v těle organismu; virové, bakteriální, plísňové a parazitární infekční onemocnění; snížení hladiny přebytečných látek z výživy (např. cholesterol apod.) nebo přebytečných hormonů (fyzické či psychické zátěže) atd.
- uvolňování cytokinů a dalších stimulačních látek se uplatňuje při léčbě onemocnění imunitního systému; léčbě zhoubných nádorů, HIV infekce, UV záření atd.
Tento glukan vedle aktivačního účinku na makrofágy působí jako tzv. scavenger (zachycovač) volných radikálů a antioxidační látka. Z volných radikálů má nejvyšší afinitu k volným hydroxylovým radikálům. Tento účinek se velmi příznivě projevuje při profylaxi z ozařování (UV, g-záření apod.) nebo při léčbě onemocnění z ozáření. Volné radikály vznikají i z nesprávného stravování nebo při nadměrné konzumaci potravin s konzervačními látkami. Proto je glukan vhodný potravinový doplněk pro korekci tvorby volných radikálů vzniklých z potravin.
Molekula b-1,3-D-glukan podporuje i specifický imunitní systém prostřednictvím uvolněných cytokinů, které aktivují a stimulují proliferaci a diferenciaci T i B buněk, což se příznivě projevuje zejména při léčbě infekčních onemocnění.
Molekula b-1,3-D-glukan působí jako:
a) antioxidační agens a scarvenger volných radikálů
b) radioprotektivní agens
c) regenerátor tkáně
d) adjuvantní prostředek k dalším terapeutikám
2.2 Farmakodynamika. Molekula b-1,3-D-glukan je rezistentní vůči kyselému prostředí, nehydrolyzuje se. Po perorální aplikaci přípravku s touto účinnou látkou dochází k postupnému průchodu glukanu přes žaludek beze změny až do střeva. Ve střevě je dostatek specifického enzymu b-1,3-D-glukanózy, který může glukan štěpit. Pomocí receptorů makrofágů v intestinální stěně je b-1,3-D-glukan vychytáván. Díky receptorové interakci dojde k okamžité aktivaci makrofágů, která se zpětně přenáší do lokálních lymfatických uzlin (Payerovy pláty) a stejně jako při přirozené prezentaci antigenu se uvolňují cytokiny, které následně indikují celkovou aktivaci imunitního systému. Tento mechanismus se označuje jako fagocytární transport.
Podle mechanismu účinku lze očekávat rychlý nástup účinku již po 2 hodinách od perorálního podání.
Perorální parenterální aplikace b-1,3-D-glukanu je v účinnosti stejná.

3. Toxikologie Přípravky obsahující účinnou látku b-1,3-D-glukan jsou velmi bezpečné. Dlouhodobé používání těchto přípravků nezaznamenalo žádný výskyt nežádoucích účinků.
Perorální aplikace mechanismus komplikací v praxi nepotvrdila, a proto lze přípravky s b-1,3-D-glukanem považovat za vysoce bezpečné.

4. Indikace přípravků s b-1,3-D-glukanem
Přípravky s glukanem jsou určeny pro hojení ran, k léčbě infekčních onemocnění, k podpůrné léčbě zhoubných nádorových onemocnění, ke stimulaci nespecifického i specifického imunitního systému, ke kompenzaci nežádoucích účinků z radioterapie, chemoterapie nebo imunosupresivní léčby, k podpůrné léčbě dermatologických onemocnění apod.
Jiné použití nachází i v prevenci či profyxilaci před ozářením UV paprsků, při nesprávných návycích konzumace potravin, při fyzických i psychických zátěžových situacích, apod.
Aplikace glukanu nachází své uplatnění i u dlouhodobě nemocných či zdravotně rizikových skupin: kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, HIV infekce, vyšší věk apod.
4.1 Infekční onemocnění. Klinické i experimentální studie potvrdily významné zlepšení a zrychlení léčby infekčních onemocnění virového, bakteriálního, plísňového i parazitárního původu. Tyto studie ukázaly i výrazné snížení potřebného množství antibiotik a antivirotik. Široké spektrum antiinfekčního účinku b-1,3-D-glukanu lze vysvětlit tím, že jeho imunostimulace je nespecifická a může se uplatnit u celé řady mikrobiálních patogenů na rozdíl od běžných antiseptik. Mnoho studií potvrdilo teorii o synergickém účinku antibiotik a makrofágového aktivátoru - b-1,3-D-glukanu.
Experimentální peritonitida u krys byla využita pro prokázání synergie mezi běžně používaným antibiotikem (ampicilinem) a glukanem. Výsledky studie potvrdily významnou účinnost kombinované léčby : 100 % krys přežilo, zatímco krysy léčené pouze glukanem přežily ze 30 % a ampicilinem ze 65 %.
56 % přežití bylo dosaženo po podávání subterapeutické dávky gentamycinu v kombinaci s intraperitoneálně podaným glukanem (0,1 mg/myš). Myši byly infikovány bakterií Escherichia coli. Výsledky studie ukázaly velmi významné zvýšení počtu myší, které přežily, vzhledem ke skupině myší léčených bez antibiotika nebo s nízkými dávkami samotného antibiotika, které neposkytly žádnou ochranu (0 % přežití), zatímco léčba samotným glukanem poskytla 9 % přežití. Rozdíl mezi kontrolní a kombinovanou léčbou byl statisticky významný (Browder, 1987).
Obzvláště zajímavý je fungicidní efekt b-1,3-D-glukanu. Glukan, který byl perorálně podávám myším s chronickou generalizovanou kandidózou, poskytl významné zvýšení kandidicidní aktivitu alveolárních a slezinných makrofágů. Glukan podobně spolupůsobil synergicky s fungicidními léky jako je Amphotericin B (Nicoletti, 1992).
Jiné studie u myší s Herpes simplex, kterým byl podáván glukan, ukazují významné snížení mortality (Wyde, 1990).
4.2 Nádorová onemocnění. Účinná látka b-1,3-D-glukanu aktivuje makrofágy, zvyšuje jejich fagocytární účinek, produkci cytokinů a dalších imunostimulačních látek. Glukan má lokální i systémový protinádorový účinek.
Lokálně podané injekce b-1,3-D-glukanové suspenze do melanomové léze přinesly úspěšné výsledky (Mansell, 1978). Histologický rozbor tkáně odebrané z nádoru prokázal absenci tumoru, ale zvýšené množství aktivovaných makrofágů. Poslední výsledky studií poskytují velký příslib léčby nejen v melanomu, ale i bazálních nádorových buněk. Experimentální studie na zvířatech ukázaly významné snížení nádorového růstu a významné prodloužení přežití u myší, kterým byl transplantován melanom. U myší s adenikarcinem došlo po podávání glukanu k 85% redukci nádorové masy s prodloužením přežití.
Klinická studie provedená u žen, které měly rekurentní maligní nádory prsu po mastektomii a ozařování po podávání beta-glukanu došlo ke kompletnímu vyléčení těchto velmi indolentních nádorů. Navíc se po léčbě velmi rychle obnovila kůže v místě nádoru.
Kombinovaná léčba glukanem a protinádorovými přípravky může mít významný synergický:
a) přímo protinádorový účinek
b) schopnost působit proti chemoterapeuticky vyvolaným imunosupresivním reakcím, zejména u pacientů s vysokým rizikem infekce.
Dále je zajímavé užití glukanu při léčbě kortikoidy. Glukan může kompenzovat sníženou fagocytární schopnost makrofágů způsobenou touto skupinou hormonů.
4.3 Ochrana před ozářením. Schopnost zvýšené rezistence organismu vůči mikrobiální invazi po podávání glukanu lze vysvětlit i na základě zvýšené a prodloužené funkci makrofágů. Experimentální studie potvrzují, že glukan může působit rovněž jako účinný "scavenger" (zachycovač) volných radikálů.
V jedné z pozoruhodných studií, provedených v U. S. Armed Forces Radiobiology Institute, byl b-1,3-D-glukan podáván perorálně krysám, které byly ozářeny letální dávkou radiace. Sedmdesát procent těchto krys, kterým byla po radiaci perorálně podána dávka b-1,3-D-glukanu, bylo kompletně chráněno proti účinkům radiace.
Myra Patchen zjistil, že b-1,3-D-glukan působí jako scavenger volných radikálů. Je schopný chránit makrofágy cirkulující v krvi od napadení volnými radikály při i po radiaci, aniž by došlo ke změně jejich důležitých funkcí, jako uvolňování důležitých cytokinů a faktorů (jako např. GM-CSF) pro obnovení tvorby normální kostní dřeně.
4.4 Lokální léčba. Glukan je výhodným přípravkem při léčbě a hojení ran. V experimentální studii bylo zjištěno, že zvířata lokálně léčená b-1,3-D-glukanem měla v místě zranění zvýšený počet makrofágů, dříve došlo k opravnému zánětlivému procesu s velmi malým počtem polymorfonukleárních neutrofilů na rozdíl od skupiny zvířat, která nebyla glukanem léčena. Jak reepitelizace, tak fibroplazie byly započaty dříve ve skupině léčené b-1,3-D-glukanem. Po pětidenní léčbě byla poraněná zvířata kompletně reepitelizována a fibroplasty byly obnoveny u většiny léčených b-1,3-D-glukanem již za 5 až 7 dní (Leibovich, 1980).
Zajímavý lokální účinek b-1,3-D-glukanu byl prokázán i v případě nepoškozené kůže. Po podávání glukanu došlo k revitalizaci kůže, k redukci počtu vrásek, k úpravě vlhkosti kůže vůči skupině žen, které glukan nepoužívaly (Smith, 1991).
Lokálně aplikovaný glukan aktivuje epidermální makrofágy (Langerhansovy buňky). Navíc účinek scavenger volných radikálů umožňuje glukanu působit i jako fotoprotektivní přípravek.
4.5 Výživa a prevence. Studie v oblasti perorálního použití glukanu za účelem snížení cholesterolu, které stále pokračují, ukazují na zvýšení účinnosti redukčních látek jako jsou niacin a lopid.
Velmi často se vyrábí glukan v kombinaci s vitamínem C a jeho deriváty. Obsah intracelulárního askorbátu ve fagocytujících buňkách dosahuje 40 krát vyšších hodnot než plasmatický askorbát. Makrofágy aktivované b-1,3-D-glukanem vykazují významný úbytek obsahu intracelulárního askorbátu. To může vést k vyčerpání schopnosti těchto buněk působit jako scavenger volných radikálů stejně jako ke snížení pohyblivosti makrofágů a snížení produkce některých enzymů makrofágy. Proto přípravek, který obsahuje navíc vitamín C minimalizuje tento efekt.
4.6 Chronická onemocnění. Makrofágy jsou v těle hlavním zdrojem interleukinu IL-1, který zvyšuje produkci inzulínu, a jejich tvorba může být zesílena aktivací b-1,3-D-glukanu. Beta-1,3-D-glukan je evidentní adjuvans pro zlepšení života pacientů s diabetes mellitus, trpících komplikacemi aterosklerózy a vyžadující adjuvantní léčbu antioxidanty.
4.7 Indikace b-1,3-D-glukanu (kde všude pozitivně působí)

1) Osoby s imunodeficiencí jakéhokoliv původu:
- HIV infekce
- vysoký výskyt infekčních onemocnění
- zhoubná nádorová onemocnění
- imunosupresivní léčba, chemoterapie a radioterapie
- osoby starší 40 let, u nichž dochází ke zpomalení některých přirozených imunitních reakcí
- geriatričtí pacienti
2) Osoby infikované:
- virovou infekcí
- bakteriální infekcí
- plísňovou infekcí
- parazitární infekcí
3) Osoby s chronickým onemocněním:
- osoby s diabetes mellitus
- osoby s chronickým zánětem
- osoby s častými infekcemi
4) Osoby po expozici extrémních podmínek zvyšujících tvorbu volných
radikálů:
- UV záření a elektromagnetické pole
- radiační záření
- nesprávné stravovací návyky
- větší konzumace potravin s vysokým obsahem konzervačních látek
5) Osoby exponované zátěží:
- profesionální a amatérští sportovci
- osoby s vysokou pracovní zátěží
- osoby vystavené fyzickému nebo psychickému stresu
6) Osoby s vysokým rizikem aterosklerózy (kornatění tepen, hromadění
lipidů v cévní stěně)

Glukany je tedy možné aplikovat do organismu v různých formách. Složení nabízených přípravků umožňuje aplikaci glukanu kromě různých podpůrných dietetik i přes dermální přípravky, tedy jeho pronikání přes systém kůže. Velký význam v postavení glukanu mezi léčivými látkami má vědecky potvrzená skutečnost, že má nesporné radioprotektivní účinky, tedy pozitivní vliv na nemoci, u nichž se používá ozařování a jako velice účinná ochrana před nepříznivými vlivy "ozónových děr".

Glukanové výrobky jsou významnou a doposud ničím nenahraditelnou složkou v péči proti stárnutí. Jejich intenzivní účinek nahrazuje zdroje epidermu a tak obnovuje přirozeným způsobem fyziologické funkce, jež aktivují naši buněčnou činnost. Krémy se okamžitě vstřebávají do pokožky a přinášejí výživné i ochranné složky do našeho organismu. Všechny uvedené výrobky s obsahem glukanu se dají bez nadsázky označit za novou generaci dieteticko-podpůrných a léčivých kosmetických přípravků.

POČÁTEK PRŮMYSLOVÉ VÝROBY LÉKŮ NÁSILNĚ ZATLAČIL VYSOKOHODNOTNÉ LÉČIVÉ ROSTLINY TÉMĚŘ DO ZAPOMNĚNÍ.
OPĚT, BOHUŽEL, VYHRÁL MAMON NAD ZDRAVÍM.
PRÁŠKY JSOU DNES NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ LÉČBY.
ALE ONY ČASTO ZALEPÍ JEN DÍRU.
I KDYŽ TŘEBA POMOHOU, PROBLÉM NEODSTRANÍ.

O glukanových výrobcích jiní

NAŠE VÍTĚZSTVÍ JE V TOM, ŽE SI SE ZDRAVÍM ROZUMÍME, ŽE HO ZNÁME, DENNĚ HO NENÁSILNĚ OVLIVŇUJEME, POSILUJEME, ABY NÁM ŽÁDNÉ NEMOCI NEMOHLY UBLÍŽIT. LIDÉ RÁDI MLUVÍ O CIZÍCH NEMOCÍCH, ALE NERADI DĚLAJÍ NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ.

Hodnocení glukanových přípravků. Extrakt hlívy ústřičné v alkoholovém roztoku mi chuťově vyhovoval a měl jsem po jeho užití pocit osvěžení.
Údaj o stimulaci imunitního systému proti patogenům - především virům a bakteriím, dále o stimulaci imunitního systému při jeho útlumu vlivem nepříznivých zevních faktorů životního prostředí a radioaktivního záření, dále významnější zvyšování imunity po podání očkovací vakcíny a ochraně před nádory a obecně oxidačním stresem jej řadí mezi důležité potravinové doplňky pro rizikové profesní skupiny populace, i pro dlouhodobě nemocné, nebo nemocné trpící civilizačními chorobami vyvolanými stresem, špatným životním stylem, životním prostředím nebo kombinací mutací v organismu (nádory) s nepříznivými zevními faktory a zářením.

Všechny účinky:
- imunostimulační
- antiinfekční
- protinádorové
- radioprotektivní
by si zasloužily daleko větší publicitu v masmédiích, ale i distributora, který by měl ve svém marketingu lépe oslovit zainteresované instituce, aby došlo k masovějšímu užívání přípravku u nás.
Přál bych si, aby byl dostupný v každé české lékárně, jelikož by byl velice vhodný i pro všechny diabetiky pro jeho ochranné účinky před infekcí, oxidačním stresem, při ochraně před nádory a ve snižování cholesterolu.
Snad vedle lecithinu je to další potravinový doplněk, o kterém by se mělo pravidelně psát v Dia životě a našem měsíčním zpravodaji.
Pokud hlíva ústřičná vytlačí z našeho jídelníčku karcinogenní žampiony, teprve můžeme být všichni spokojení. 

MUDr. Lad. Krajči, CSc.
Zást. prim. 3. int. odd. ÚVN


NEJSME JEN TO CO DĚLÁME, ALE I TO, CO JÍME. V 99 PŘÍPADECH ZE STA SE RODÍME ZDRAVÍ.
POSTUPNĚ VŠAK ZDRAVÍ ZTRÁCÍME ZÁSLUHOU ŠPATNÉ STRAVY A ŽIVOTOSPRÁVY. BOHUŽEL, MEDICÍNA SE ZABÝVÁ SPÍŠE NEMOCÍ, NEŽ ZDRAVÍM.
SLÁVA V MEDICÍNĚ PATŘÍ PRAKTIKOVI V LÉČEBNÉM UMĚNÍ POMOCÍ CHIRURGIE A LÉČEBNÉ TERAPIE. ALE TO JEŠTĚ VŽDY NEMUSÍ BÝT NÁVRAT ZDRAVÍ.
KDYŽ MÁ NĚKDO NEMOC A LÉKAŘ MU DÁ PRÁŠEK, NASTÁVÁ UZNÁNÍ PROFESIONALITY. KDYŽ JDE ČLOVĚK NA PROHLÍDKU A LÉKAŘ MU PORADÍ, ABY JEDL ÚMĚRNĚ ZÁTĚŽI A VĚNOVAL SE VÍC POHYBU, ŘEKNEME SI: ZTRÁTA ČASU, A ŽE NÁM KDOSI ZASAHUJE DO SOUKROMÍ. PACIENT BY RÁD, ABY JEHO NECITLIVOST K SOBĚ LÉKAŘ NAZVAL NĚJAKOU VZNEŠENOU NEMOCÍ.

Napsali o glukanech

Imunostimulační a jiné biologické účinky glukanů 

prof. A. Macela DrSc.
Ústav imunologie, Vojenské lékařství akademie J. E. P. Hradec Králové


Polysacharidy spolu s proteiny tvoří podstatnou část molekul (ligald), které jsou rozpoznávány imunitním systémem a na které imunitní sytém odpovídá širokou škálou "obranných" reakcí.
Významnou skupinou imunologicky aktivních molekul mezi polysacharidy jsou glukany. Z nich beta glukany jsou velmi hojným materiálem v buněčných stěnách kvasinek, hub a rostlin. Lze je klasifikovat přibližně do 3 základních skupin podle jejich fyzikálně chemických vlastností.
Dnes je již částečně známé i místo zásahu beta /1,3/-D glukanu v organismu. Předpokládá se, že pozitivně ovlivňují zejména funkce neutrofilů, makrofágů a NK-buněk prostřednictvím lektinových receptorů (zejména CRE). Tyto buňky mají zásadní význam při očistě vnitřního prostředí od bakterií a jiných bioregulačních látek, které udržují jednotu životních procesů ve fyziologické harmonii, pomáhají jiným buňkám imunitního systému v obraně proti patogenním organismům, virům a vznikajícím rakovinovým nebo jinak patologicky pozměněným vlastním buňkám (imunitní odpověď) a zúčastňují se některých metabolických procesů jako je např. regulace hladin krevních lipidů.
(úryvek z odb. materiálu)
ZDRAVÍ SI MŮŽEME ŠETŘIT JEDINĚ PREVENCÍ.
TÍM POTOM UŠETŘÍME HROMADU PENĚZ.
LIDÉ UTRÁCEJÍ ZDRAVÍ TAK ROZMAŘILE, JAK BY SVÉ PENÍZE NIKDY NEUTRÁCELI.Velká neznámá aneb jde o život 

prof. Palisa V., DrSc., 1996

Celé čtvrtstoletí se intenzivně zabývám studiem problémů imunostimulace (možnosti jak zvýšit ochablou imunitu organismu).
Četné experimenty na zvířatech a klinické studie u lidí ukázaly, že účinnými látkami, které mají schopnost normalizovat sníženou imunitu jsou polysacharidy izolované z kvasinek Saccharomyces. Jejich účinnou látkou je tzv. beta glukan (MANNERS - 1992, PALISA - 1991, 1990). Glukan byl izolován a v následujících klinických studiích vykazoval značnou stimulační schopnost u onemocnění, která dlouhou dobu nemohla být zvládnuta jinými metodami. Jeho podání byla úspěšná např. i u nádorových výpotků plicních a v dutině břišní (PALISA, 1993).
Glukan byl jako úspěšný imunostimulátor popsán i mnohými autory v USA, v Evropě i Asii (Japonsku) u různých snížení imunity.
(úryvek z knihy)

 


Potraviny - zázračné léky

Carperová J., USA 1997


Již dlouho jsou v Asii uctívány houby jako lék na dlouhověkost, srdeční choroby a rakovinu. Současné pokusy ukazují, že asijské houby např. Shiitake (totožná s naší houbou - hlívou ústřičnou - pozn. autora) pomáhají při prevenci nebo léčbě rakoviny, virových onemocnění jako je chřipka a dětská obrna, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, shlukování krevních destiček a vysokého krevního tlaku. Jedna sloučenina v houbách Shiitake Lentinan (beta /1,3/-D glukan - pozn. autora) má řadu protivirových účinků, které umocňují obranné funkce organismu. V Číně se používají k léčbě leukémie a v Japonsku k léčbě rakoviny prsu. Výtažek z těchto hub (B - glukan - sulfát) japonští vědci označili za účinnější při léčbě AIDS než běžný lék AZT.
(úryvek z knihy)
LIDSKÉ TĚLO PŘEKONÁVÁ TYTÉŽ PROBLÉMY, JAKO OKOLNÍ SVĚT - PŘÍRODA.
POKUD JÍ VĚDOMĚ UBLIŽUJEME A ZNEČIŠŤUJEME JI, NEMŮŽEME OD NÍ OČEKÁVAT TAKOVOU ÚRODU NEBO POHODU, JAKO OD NEZNEHODNOCENÉ.
DEJME TĚLU CO MU PATŘÍ A ONO NÁM TO VRÁTÍ MNOHONÁSOBNĚ.Glukany - látky podporující naše zdraví

prof. Ing. Ferenčík M., DrSc., Ústav imunologie LF UK Bratislava.

Glukany jsou veliké molekuly (polymery) složené z množství jednoduchých sacharidů (cukrů) - glukózových jednotek. Jednotlivé glukózy jsou v nich pospojovány zejména beta /1,3/ glukozidovou vazbou. Proto jsou označovány jako beta /1,3/-D glukany.
V přírodě se s nimi setkáváme jako se základními složkami buněčných stěn některých bakterií, kvasinek, prvoků a vyšších hub (bazidiomycét). Z nich se různým způsobem izolují a připravují ve formě dietetických nebo léčivých přípravků. Tyto pak podle svého původu dostávají různá jména, např. Lentinan, Schyzophilan, Curdlan apod. Nejrozšířenější jsou přípravky, jejichž základem je glukan izolovaný z kvasinek Sachcaromces cerevisiae a u nás i Pleuran pocházející z jedlé a chuťově výborné houby hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus).

Glukanové preparáty mají množství zdravotně prospěšných účinků na lidský organismus. Zvyšují jeho odolnost proti virovým, bakteriálním, plísňovým (fungálním) a parazitárním onemocněním, a to jak přímo, tak i v kombinaci s antibiotiky nebo chemoterapeutiky.
Kromě imunostimulačního účinku působí glukany také protinádorově a zvyšují rezistenci organismu proti chemickým a karcinogenním látkám vyvolávajícím rakovinu.
Beta/1,3/-D glukany mají ještě, kromě svých základních účinků, tyto další důležité biologické aktivity:
1. Stimulují homopoézu - tvorbu červených krvinek.
2. Zlepšují stavy nedostatečnosti imunitního systému imunosupresivní nebo cytostatickou léčbou, např. při nádorových nebo autoimunitních nemocích.
3. Mají radioprotektivní účinek, působí proti vlivům ozáření.
4. Působí jako imunoadjuvantní látky - zvyšují tvorbu protilátek při imunitní odpovědi, např. po vakcinaci.
5. Mohou působit jako likvidátoři volných radikálů, jejichž nadbytek může vyvolat poškození vlastních struktur. To se uplatňuje např. při vzniku mnohých srdečně-cévních a jiných onemocněních.
6. Některé z nich mohou snižovat hladinu sérového cholesterolu, čímž přispívají i ke snížení nebezpečí vzniku aterosklerózy.
7. Sulfátové glukany mají antikoagulační a antitrombotickou aktivitu podobnou heparinu.
8. Karboxymetyl - chitinové glukany mají antimutagenní účinky.
9. Konečně se nedávno zjistilo, že glukan Curdlan Sulfát inhibuje vazbu HIV-1 (virus vyvolávající syndrom získané imunodeficience - AIDS) na pomocné T-lymfocyty. Proto se konají zkoušky s jeho možným využitím při prevenci a léčbě AIDS.
(úryvek z odb. materiálu)

K TOMU, ABYCHOM POZNALI ÚČET NAŠEHO ZDRAVÍ, JSOU BĚŽNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY.
NE NA HLEDÁNÍ NEMOCÍ A DALŠÍ LÉKY NEBO PRÁŠKY, ALE NA CELKOVOU INVENTURU ZDRAVÍ A ZEJMÉNA NA ZÍSKÁNÍ RECEPTU, JAK SI ZDRAVÍ UDRŽET CO NEJDÉLE.
RECEPT NA ZDRAVÍ JE HODNOTNĚJŠÍ NEŽ TAŠKA PLNÁ LÉKŮ.

 

MUDr. Bortz (americký vědec a lékař)


DALŠÍ PŘEKÁŽKOU VE ZLEPŠENÍ NAŠEHO ZDRAVÍ JE SKUTEČNOST, ŽE ČLOVĚK SI MYSLÍ, ŽE LÉKAŘ JE TEN, CO ZA JEHO ZDRAVÍ ZODPOVÍDÁ.

 


Ze sborníku glukany a jiné imunostimulační polysacharidy organizované ÚEF SAV, CHÚ SAV, ÚIUK, Čs. imunologická společnost při ČSAV, Vysoké Tatry 26. - 29. 3. 1990 str. 26
Zkušenosti s léčením chronických zánětů glukanem 

Palisa V., Holan Z., Krigar V., Sedláček D., Stajner A.

Infekční klinika KÚNZ-FN při LF UK v Plzni
IU ČSAV, odd. enzymového inženýrství Praha - Krč
S partikulárním glukanem, jehož autorem je Ing. Holan, pracovník ČSAV v Praze, byly provedeny celkem 4 preklinické konrolované studie:
1) Ve spolupráci s klinikou TRN bylo sledováno 18 nemocných s inoperabilními tumory plic komplikovanými exudativní pleuritidou. Glukan byl aplikován jednak intrapleurálně, jednak celkově i. m. U všech nemocných došlo do 10 dnů k vymizení výpotku, který se již neopakoval. Doba přežití statisticky významně přesáhla dobu uváděnou ve světové literatuře (o 13 měšíců).
2) Glukanem bylo lokálně léčeno 12 nemocných s rozsáhlými kožními defekty (ulcus cruris), průměrný věk 76 roků. Více než polovina nemocných měla diabetes nebo jiné základní onemocnění. Ačkoliv byli vedeni jako "na léčbu rezistentní", všichni nemocní, kteří absolvovali léčení, se zhojili (průměrná doba léčení 6 týdnů až 5 měsíců).
3) Ve spolupráci s klinikou ortopedickou bylo léčeno 10 osteomyslitid, u nichž proces trval 2 - 20 roků. Všichni prodělali opakované operace a dostávali mnoho různých ATB. Glukan byl aplikován celkově (100 mg i. m.) a do píštělí. U všech došlo k výraznému zlepšení, 4 z nich po léčbě (3 měsíce) nemuseli používat berle.
4) U 3 nemocných s toxoplazmózou a 3 nemocných tularemií byl aplikován glukan do neustupujících silně zvětšených uzlin. Ústup nastal do 14 dnů, u všech nemocných byly sledovány imunologické parametry.
Radioprotektivní účinky glukanu beta /1,3/-D
Podmínky moderního života nám znemožňují vyhnout se zdrojům ionizujícího a neionizujícího záření jako jsou: letecká doprava, počítačové terminály, vysokonapěťová vedení, radioterapie, rentgen, ultrazvuk, rutinní mamografy, UV záření a blízkost jaderných zařízení.
Výzkum, který pochází z United States Armed Forces Radiological Research Instituce, potvrdil účinnost beta /1,3/-D glukanu jako radioprotektivního činidla. Mechanismus ochrany byl popsán následovně:
1. Beta /1,3/-D glukan chránil makrofágové buňky před poškozením volným radikálem vyvolaným zářením.
2. Neporušené makrofágy jsou schopné odstranit rozsáhlý rozpad buněk a zbytky způsobené vysokou dávkou záření.
3. Aktivované makrofágy pokračovaly v pozorné obraně hostitele proti potenciálním oportunním infekcím.
4. Buňky makrofágů uvolňují faktory důležité pro obnovení tvorby kostní dřeně týkající se té, která vydržela nadměrný radioaktivní útok.
Buňky makrofágů jsou v porovnání s buňkami infekčních organismů a jiných buněk imunitního systému obrovské. Název pochází z řeckého slova makro - veliký a phage - zničit nebo pohltit. Tato specializovaná buňka je první z řady imunitní obrany. I když je jen jednou aktivovaná, vytváří řetězové reakce, které mají za následek mobilizaci a rozšíření celého imunitního systému. Na makrofágu existuje zvláštní receptor specifický pro beta /1,3/-D glukan. Beta /1,3/-D glukan se váže k receptoru celkově aktivujícímu makrofág. Podobný rozzlobené chobotnici roztahuje makrofág chapadla jako ramena, fyzicky vtahující infekční útočníky, vstřebávající a likvidující je leptavými emzymy. Když je celkově aktivován, stává se makrofág - tak jak zkoumající imunologové poznamenali - "arsenálem imunitní obrany".

 


Tajomstvo glukanov

Miroslava Boháčová
August ´96 HARMONIA

Prakticky všetky choroby majú spoločné, že nedostatočná funkčnosť imunitného systému sposobuje neschopnosť organizmu vysporiadať sa s chorobou, prípadne jej predísť. Veľmi zjednodušene možno povedať, že hlavnou chorobou sú vlastne poruchy imunitného systému. Lekári, liečitelia, homeopati apod. dnes preto intenzívne hľadajú sposoby ako prinavrátiť, či výrazne posilniť funkčnosť imunity.
Už spomínané výskumy dokázali pozitívny vplyv určitej skupiny glukanov na aktivizáciu imunitných systémov. Dnes je prakticky bezpochyby dokázané, že glukany patria medzi najúčinnejšie tzv. imunostimulátory. Niektorí vedci sa dokonca domnievajú, že sú absolútnou jednotkou medzi týmito látkami.
Významný je i fakt, že sa jedná o prirodzené, nenávykové látky bez vedľajších účinkov.
(úryvek)

 

Tajemství zdraví a naděje

Miroslav PEKÁREK, Václav VOKOLEK
(úryvek z knihy)


Imunita a přírodní imunomodulátory.
Všichni víme a patrně to i sami na sobě pozorujeme, že se nám všem nezadržitelně snižuje imunita. O tomto problému bylo napsáno množství knih a mnoho lidí se konečně začíná zajímat, co vlastně imunita je a proč je tak nebezpečné, že se snižuje.
Velmi zjednodušeně můžeme imunitu definovat jako schopnost těla bránit se proti čemukoliv, co by mohlo způsobit poškození zdraví nebo dokonce smrt.
Od narození jsme vystaveni velice nepřátelskému prostředí. Všude kolem nás se vyskytuje nepředstavitelné množství mikrobů, virů, bacilů, zárodků plísní atd. atd. Nepřetržitě je vdechujeme a polykáme. Tito naši mikroskopičtí nepřátelé číhají jen na to, aby se mohli v našem těle rozmnožit tak, aby to ohrozilo naše zdraví. Zdálo by se, že je to vlastně nevysvětlitelný zázrak, že nezemřeme hned po narození. A je to právě náš spolehlivý imunitní systém, který nás před všemi riziky ochrání. S tímto důmyslným a dokonalým vybavením Stvořitel či příroda počítali, ale netušili, že si jednou pod sebou budeme dobrovolně podřezávat příslovečnou větev, na které jsme doposud docela spokojeně seděli…
Jak již bylo řečeno na počátku, celosvětově se imunita lidské populace katastrofálně snižuje. Z toho plynoucí důsledky jsou všeobecně známé. Neustálé zvyšování počtu virových, bakteriálních, plísňových, alergických a parazitických onemocnění. Přibývá zhoubných nádorů. Tragické narůstání HIV infekce, tedy AIDS. Přibývání pacientů s chronickým únavovým syndromem, zhoršování následků účinků ultrafialového záření, zvyšování hladin přebytečných látek z výživy, např. cholesterol.
Není proto divu, že celosvětově se někteří vědci snaží nalézt způsob, jak takto onemocnělý svět vyléčit. Jinak ovšem tento nebezpečný stav zdařile ignorujeme. I v lékařství. Jak jinak vysvětlit tvrdošíjné trvání na léčení onkologických pacientů pomocí chemoterapie nebo ozařování, když všichni dobře víme, jak tím imunitu pacientů téměř katastrofálně snižujeme. Proto se může snadno stát, že pacient, naprosto vyčerpaný, vůbec nezemře na nádor, ale na banální infekci!! Úmrtí se pak odbude slovy : "To víte byla to rakovina…"
Jedna z cest, která, ač nepříliš známá, je před námi, vede k imunostimulátorům. To jsou látky imunitu zvyšující. Patří mezi ně glukany.

Nejprve si stručně povíme, co vlastně jsou. Jsou to přírodní polysacharidy, které se nacházejí hlavně v buněčných stěnách kvasinek a hub. Existuje několik odlišných typů glukanů s různou mírou aktivity. Ovšem většina z nich je inertní a požívá se jako výživa či potravina. Nejaktivnější a proto nejdůležitější druh glukanů je beta /1,3/, beta /1,6/-D glukan, dále jen beta-glukan. To vše zní až strašidelně a nesrozumitelně, ale laikovi stačí naznačit, že beta-glukan lze izolovat z buněčných membrán kvasinek a některých hub (např. hlívy ústřičné) a je hned jaksi jasněji. Na Harvardské univerzitě bylo zjištěno, že existují určité receptory na membránách makrofágů. Makrofágy jsou určitý druh buněk, který zajišťuje nespecifickou imunitu.
Vzhledem k tomu, že makrofágy jsou vysoce specifické (pozn. aut.) buňky, které hrají klíčovou úlohu v obranných reakcích našeho těla při napadení choroboplodnými zárodky, řekněme si o nich něco podrobněji.
Makrofágy tvoří jakousi první linii v neustálé bitvě o zdraví, kterou v našem těle vede imunitní systém s viry, bakteriemi a toxiny. Jsou to tedy buňky, které neustále kolují všemi orgány těla s jediným cílem. Najít a zneškodnit všechno cizí a nepřátelské. Tvoří tak jakousi dobře vycvičenou armádu neustále připravenou k zásahu. Jakousi speciální jednotku pro rychlé nasazení.
Jakmile makrofágy rozpoznají příchod cizích virů, bakterií, ale třeba i nádorovou buňku, projdou celou sérií změn, které nazýváme aktivací makrofágů. Pak následuje spolupráce s dalšími typy buněk, které se zúčastňují obranných reakcí našeho těla, jako jsou T a B lymfocyty a přirození zabíječi. Makrofágy tak vlastně pomáhají odstartovat celou nesmírně komplikovanou kaskádu imunitních procesů, jejichž výsledkem je likvidace a eliminace škodlivých mikrobů, virů nebo nádorových buněk. Makrofágy však často potřebují naši pomoc. Při dlouhotrvajících chorobách, u vyčerpaných nebo starších jedinců dochází k vyčerpání i u makrofágů, které pak nedokáží přívalu choroboplodných zárodků dostatečně čelit. A právě takovou vítanou pomocí je beta-glukan.
Právě on posiluje makrofágy k maximální aktivitě. V laboratorních testech bylo zjištěno, že makrofágy po vazbě s beta-glukanem zvyšují svou aktivitu až o 13 %. Jelikož makrofágy patří mezi nejúčinnější obranné mechanismy našeho těla, je jasné, že v něm musí být doslova všudypřítomné. Makrofágy vznikají v kostní dřeni, ze které se dostávají ve formě monocytů do krve. Z krve pak putují do jednotlivých orgánů těla, kde pod vlivem místních faktorů vyzrávají v úplně funkční makrofágy. A ty jsou schopny bránit doslova jakýkoliv orgán.
Již víme, že jedním ze základních problémů při většině chorob je nedostatečná funkce imunitního systému. Na tento obranný systém se neustále zvyšují nároky a tak není divu, že se jeho buňky stále více vyčerpávají a posléze přestávají fungovat. Tím se dá velice srozumitelně vysvětlit fakt, že aktivace pomocí beta-glukanu je a bude jednou z nejdůležitějších složek pro udržení zdraví.
Beta-glukan je zvláště účinný při následujících potížích a chorobách: infekce, vysoký cholesterol, oslabení imunity, alergie, chronický únavový syndrom, nachlazení, žaludeční vředy, porucha krvetvorby.
Mimo aktivačního účinku na makrofágy působí beta-glukan také jako zachycovač volných radikálů. To se velice příznivě projevuje při nutné prevenci škodlivých účinků ultrafialového a rentgenového záření.
Beta glukan je také výhodným přípravkem při léčení a hojení ran. Lokální léčba u chronických vředů, hlavně se streptokokovou infekcí, zlepšila v krátké době stav u 73 % pacientů, u 27 % došlo dokonce k úplnému uzdravení!!!
Velice nadějné jsou i výsledky u zhoubných nádorů. Beta glukan působí jednak přímo, jednak nepřímo. Zvýšení imunity velmi účinně vyrovnává její deficit a na buňky působí přímo cytostaticky. Jako přírodní látka působí selektivně, tedy ničí jen nádorové buňky. Klinická studie provedená s recidivou zhoubného nádoru po operaci a ozařování prsu prokázala, že po aplikaci beta-glukanu docházelo k úplnému vyléčení. Studie na zvířatech s anaplastickým nádorem prokázala ve skupině léčené beta-glukanem až neuvěřitelných 80 % přežití vzhledem ke 100% úmrtnosti v neléčené skupině.
Beta-glukan nachází své uplatnění i při léčení dlouhodobých nemocí, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, ale i vyšší věk s větší náchylností k infekčním chorobám.
Beta-glukan je zcela bez nežádoucích vedlejších účinků a je samozřejmě netoxický.
Můžeme podtrhnout a sečíst.
Beta-glukan je tedy cosi, co současný člověk více než potřebuje. Můžeme ho pokládat za moderní kámen mudrců, který byl po dlouhém hledání nalezen. Beta-glukan lze aplikovat orálně nebo injekčně. Účinnost je v obou případech stejná.
Beta-glukan byl vyvinut v Mikrobiologickém ústavu ČSAV pod vedením Dr. Ing. M. Nováka. Později se jeho výzkum zastavil a teprve nyní se rýsuje jeho znovuzrození přímo v Naturcentru SALVEA.

Alfa glukany

Jsme upřímně rádi, že můžeme na této straně uvést objev tisíciletí - alfa glukany. Jsou to imunostimulátory jako každé jiné a přece jsou zásadně odlišné. Jejich harmonie a vyváženost se odráží v několikanásobné účinnosti v porovnání s beta-glukany a co je nejdůležitější, že jsou naprosto nespecifické. Tedy nemají určité omezeně specifické poslání, ale mají nesmírně širokou působnost na stimulaci celého ochranného systému organismu. Beta-glukany, i když jim vědci přiznali jistou nespecifičnost, tedy neomezenou působnost, mají schopnost stimulovat jen šest z jedenácti typů-druhů ochranných buněk organismu. (Věda má vlastně pravdu, protože doposud objevila jen šest druhů ochranných buněk.)

Alfa-glukany, zejména alfa-1,5x dokáže stimulovat všechny buňky , tedy i ty buňky - celkové ochrany organismu, které současná věda zatím ještě neobjevila.  Totiž neobjevená (zejména tři) ochranná "tělíska" v našem organismu mají v podstatě rozhodující význam pro existenci imunitního systému jako takového a vlastně celého člověka.

Představte si, že glukany, ve světě tak uznávané, jsou vlastně jedinou formou, či cestou, jak se zbavit civilizačních chorob všeho druhu, zatímco současná klasická medicína je absolutně nezná, nepoužívá a ignoruje. Možná proto, že je to nejjednodušší a nejlevnější způsob nejen léčení, ale především prevence. A využívání glukanů a prevence v západní moderní medicíně by hodně lékařským oborům "uškodila", tedy nebylo by jich třeba. Jen pro zajímavost. Po nasazení alfa-1,5x přípravku např. rakovina, několik nejtypičtějších druhů s jakými jsme se z této stovky "nevyléčitelných" nádorů setkali v naší laboratoři, po 14dnech ustupuje a do dvou měsíců se ztrácí a nabude nulovou hodnotu (ověřeno klinicky), samozřejmě za předpokladu zásadní změny ve stravování a za pomoci energetických kamenných systémů.
Malá rada nad zlato - nechtějme léčit rakovinu, nejlépe je, když jí nedáme vůbec šanci. Dostatečný imunitní systém ji v těle člověka vůbec nepřipustí, pokud se konečně začneme k sobě chovat jako opravdová "koruna tvorstva" na této planetě.

Alfa-glukany přicházejí právě v době, kdy Světová organizace zdraví (WHO) bije na poplach před invazí zmutovaných virů a infekčních parazitů, kterým se říká super bakterie a proti kterým nezabírají žádná antibiotika ani super speciálně vyvinuté (a také imunitnímu systému škodlivé) léky. Alfa-glukany řeší tento problém z úplně opačné strany než umělé chemické látky. Je jeden nepsaný, ale neměnný vesmírný zákon: nic umělého v těle nemůže bojovat úspěšně v tomto přirozeném prostření tak precizně, jako přirozená ochrana, tedy imunitní systém. Protože právě imunitní systém bojuje proti všemu co v těle působí jako vetřelci - uměliny (chemické látky), jako např. antibiotika, která imunitní systém vlastně oslabují.

Alfa-glukany posilují všech jedenáct druhů ochranných buněk. To znamená celý ochranný arzenál v každém buňěčném organizmu. Tělo se nebrání ani tak proti moderní medicínou vymyšleným nemocíem, ale proti všem umělým látkám podávaným buď perorálně - cestou úst (strava, léky, tekutiny) nebo intravenózně (injekce, různé kapačky a rádoby umělé výživy), které do něj doslova cpeme. Silný, jistý a zdravý imunitní systém si dokáže poradit s každou disharmonií - "nemocí", ale právě léky a nemoudrými zásahy do organismu (operace, ozařování, kapačky) jej likvidujeme, ba i zákeřným očkováním rádoby na jeho stimulaci ho děláme nefunkčním.
Alfa-glukany ho zvednou "do boje přímo ze země" proti všemu, co je v těle škodlivé. Tedy nejen těch šest "divizí" ochranných buněk (které doposud zná současná věda), ale celou "armádu" i těch pěti dalších, které věda zatím ještě nezná. A právě proto stojí a přešlapuje na jednom místě. Topí se v plejádě léků, se kterými likviduje imunitní systém - tu nejpřirozenější ochranu.

Pozorný čtenář si může uvědomit, co by se stalo, kdyby glukany, tyto přirozené imunostimulátory a nenávykové "geniální léčivé látky" bez vedlejších účinků, byly v široké míře používány. Byla by to revoluce v celém zdravotnictví, moderní medicína by musela padnout na kolena a omluvit se všem, protože glukany jsou známy od pamětného svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki, za jejichž pomoci zejména beta-glukanů, japonští vědci vyléčili tisíce lidí napadených rakovinou krve z ozáření. To by potom obchodníci se zdravím, výzkumné ústavy a farmaceutické giganty jako i mnozí lékaři, kteří jsou za jidášské peníze schopni testovat jejich otrávené chemické "výplody" na lidech, neměli šanci a přitom jsou schopni tvrdit, že je to pro ně "lék na celý život".

Proto pár výrobců glukanu ve světě, které jsou přísně chráněny patenty, zejména ve vyspělých zemích, schovává tento "trumf" až na dobu, kdy bude nejhůř.
Ono již nejhůř je. Jenže si to nechceme připustit. 

www.beta-glukan.cz - Mgr. Ladislava Štěpánková | Telefon: +420 733 652 654 | Email:
Powered by Xperd - Rejstřík firem - OMEGAplus Chrudim - Login